Usmernenia COVID-19

blog6

Vážení zákazníci,
z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu (COVID-19) a kvôli opatreniam, ktoré zavádzajú patričné orgány, ošetrujeme výlučne zdravých pacientov.

Ošetrujeme jedine zdravých pacientov bez príznakov, akými sú kašeľ, nádcha, bolesti hrdla, zvýšená telesná teplota. Termín si treba vopred telefonicky dohodnúť!

Dôležité:

Do čakárne vstupujte iba ak sa u Vás neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19!
Do čakárne vstupujte len s rúškom!
Po vstupe do ambulancie si prosím ihneď vydezinfikujte ruky!
Následne Vám bude zmeraná telesná teplota.

Chráňme seba, chráňme iných, chráňme sa navzájom! Prosíme o pochopenie!

S úctou Váš dentálny tím DELTA med