delta med s.r.o.

Cenník

Sme súkromná ambulancia zubného lekárstva a nemáme zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou.
Naši pacienti si preto hradia všetky stomatologické výkony sami hneď po ošetrení.

Zavolajte nám!

Ako to funguje?

Sme súkromná ambulancia zubného lekárstva a nemáme zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Naši pacienti si preto hradia všetky stomatologické výkony sami hneď po ošetrení.

Oboznámenie s liečebným plánom.

Každého nášho zákazníka vopred oboznámime s plánovaným ošetrením ako i s jeho, podľa možnosti presnou, či aspoň odhadovanou cenou.

Ak liečebný plán vyžaduje viaceré návštevy, odhadneme cenu za ďalšie sedenie vopred. Písomné cenové ponuky pri komplexných liečebných plánoch vyhotovíme na vyžiadanie.

Platobné podmienky

Ak nie je dohodnuté inak, pacient hradí poplatky bezprostredne po každom sedení. Pri protetických prácach je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z odhadovanej sumy vopred. 

Uprednostňujeme platbu v hotovosti. Platba je možná i platobnou kartou.

Naše ceny odrážajú nadštandard, ktorý našim pacientom poskytujeme:

• Poctivo odvedená práca a seriózny prístup k zákazníkovi sú u nás štandard a nie nadštandard

• Vysoké nároky na kvalitu ošetrenia a hygienu

• Záruka na zhotovené výplne a protetické výrobky sú samozrejmosťou

• Kvalitné dentálne materiály

• Moderné diagnostické a zobrazovacie technológie

• Neustále vzdelávanie sa doma i v zahraničí

• Neustále zveľaďovanie našich priestorov za účelom vytvorenia príjemného prostredia pre našich zákazníkov.

Cenník

Vyšetrenie

Zákrok
Cena
Komplexné vstupné vyšetrenie, založenie karty, návrh liečebného plánu
OD 30 €
Odborná konzultácia (15 min)
15 €
Odborná konzultácia implantologického riešenia (15 min)
20 €
Preventívna prehliadka – dospelý
20 €
RTG snímka intraorálna 1x
10 €
RTG snímka intraorálna 4x a viac
35 €
RTG status
60 €
Panoramatická snímka
15 €
3D Snímka (CBCT) malá
50 €
3D Snímka (CBCT) veľká
85 €
Analýza panoramatického alebo intraorálneho snímku
10 €
Analýza CBCT snímku
20 €
Nasadenie kofferdamu (systém na zabezpečenie suchého pola / izoláciu)
15 €
Nasadenie kofferdamu – každý ďalší zub
3 €
Optragate ústny retraktor
8 €

Anestézia

Zákrok
Cena
Lokálna anestézia slizničná
3 €
Lokálna anestézia infiltračná/intraligamentárna
12 €
Zvodová anestézia
15 €
Premedikácia pacienta
15 €

Záchovné stomatologické ošetrenie

Dočasná výplň zubu
Zákrok
Cena
Jednoplôšková
30 €
Dvojplôšková
35 €
Trojplôšková
40 €
Viacplôšková
45 €
Dočasná výplň zubu – Cavit
10 €
estetická výplň zubu
Zákrok
Cena
Frontálne zuby – jednoplôšková
50 €
Frontálne zuby – dvojplôšková
60 €
Frontálne zuby – trojplôšková
70 €
Frontálne zuby – viacplôšková
80 €
Domodelovanie devastovaného frontálneho zubu (úraz/kaz)
100 – 150 €
Priame fazetovanie frontálneho zubu
150 €
Premoláre – jednoplôšková
50 €
Premoláre – dvojplôšková
60 €
Premoláre – trojplôšková
70 €
Premoláre – viacplôšková
80 €
Premoláre – rozsiahle domodelovanie korunky
100 €
Moláre – jednoplôšková
50 €
Moláre – dvojplôšková
60 €
Moláre – trojplôšková
70 €
Moláre – viac-plôšková
80 €
Moláre – rozsiahle domodelovanie korunky
110 €
Ošetrenie krčku zubu fotokompozitom – jednoduché
50 €
Ošetrenie krčku zubu fotokompozitom – zložité
70 €
KOMPOZITNÁ VÝPLŇ ZHOTOVENÁ POD MIKROSKOPOM
Zákrok
Cena
Jednoplôšková
80 €
Dvojplôšková
110 €
Trojplôšková
140 €
Viacplôšková
170 €
Rozsiahla estetická rekonštrukcia korunky zuba kompozitom
200 €
ĎAĽŠIE OŠETRENIA
Zákrok
Cena
Dostavba zubu pod protetickú prácu – front/premoláre
50 €
Dostavba zubu pod protetickú prácu – moláre
70 €
Neriame prekrytie zubnej drene pri hlbokom kaze (hydroxid vapenatý, 1 zub)
10 €
Priame prekrytie zubnej drene pri hlbokom kaze (hydroxid vapenatý, 1 zub)
15 €
Priame prekrytie zubnej drene MTA preparátom (bioceramics)
40 €
Pulpotómia
20 €
HealOzone – ošetrenie citlivého zubu/krčku a impregnácia, liečba herpes simplex, ošetrenie hlbokého kazu pred zhotovením výplne
20 €
HealOzone ošetrenie začínajúceho kazu po zmeraní diagnodentom (aplikácia 3x po 6-tich týždňoch)
70 €
Impregnácia jedného zubu (GC Tooth Mousse/Gluma Desensitizer)
5 €
Impregnácia celého chrupu (GC Tooth Mousse)
15 €
Ošetrenie citlivého krčku zubu floridovým lakom
10 €
Preleštenie výplne (každý zub)
5 €
Úprava oklúzie/artikulácie (každý zub)
8 €
Príplatok za použitie mikroskopu pri ošetrení (okrem endodontického ošetrenia) – každý zub
30 €
Retainer – dolný front (33-43)
70 €
Dlahovanie zubov – každý zub
15 €

Bielenie zubov

Zákrok
Cena
Domáce bielenie s individ. nosičom „komplet“
250 €
Intenzívne ambulantné bielenie s už zhotoveným nosičom
50 €
Vonkajšie bielenie ambulantné „komplet“, anestézia podľa potreby
300 €
Vonkajšie bielenie jedného zubu (1 opakovanie)
20 €
Vnútorné bielenie devitálneho zubu
50 €

Ošetrenie koreňových kanálikov

Zákrok
Cena
Paliatívne endodontické ošetrenie
30 €
Extirpácia zubnej drene (1 kanálik)
10 €
Extirpácia zubnej drene a preparácia koreňových kanálikov (1 a 2 kanáliky)
70 €
Extirpácia zubnej drene a preparácia koreňových kanálikov (3 a viac kanálikov)
100 €
Výmena medikamentóznej vložky – zub s jedným koreňovým kanálikom
25 €
Výmena medikamentóznej vložky – s viacerými koreňovými kanálikmi
35 €
Dezinfekcia koreňového kanálika heal ozone
10 €
Dezinfekcia koreňového kanálika trojkombinácia roztokov
10 €
Výplň jedného koreňového kanálika – guttapercha čap
45 €
Odstránenie koreňovej výplne (jeden kanálik)
30 €
Odstránenie liateho/sklenného čapu
50 €
Dostavba zubu pred endodontickým ošetrením (Black I)
60 €
Použitie MTA alebo biokeramiky pri endodontickom ošetrení
40 €
Dočasné uzatvorenie zubu počas endodontického ošetrenia kompozitom
10 €
Zavedenie sklenného koreňového čapu
50 €
Zavedenie sklenného koreňového čapu pod optickým zväčšením
70 €
Koreňový čap individuálny (zhotovený v laboratóriu)
80 €

Mikroskopické ošetrenenie koreňových kanálikov

Zákrok
Cena
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom – jednoduché
350 €
Endodontické ošetrenie pod mikroskopom – zložité
550 €
Opätovné endodontické ošetrenie s odstránením pôvodnej koreňovej výplne pod mikroskopom – jednoduché
500 €
Opätovné endodontické ošetrenie s odstránením pôvodnej koreňovej výplne pod mikroskopom – zložité
700 €

Protetické ošetrenia

korunky, Mostíky
Zákrok
Cena
Korunka kovová celoplášťová
100 €
Korunka keramická – kovokeramika
300 €
Korunka keramická + margine
350 €
Korunka celokeramická sólo
450 €
Korunka zirkónová/zirkón+keramika
450 €
Korunká kompozitná – dlhodobé frézované provizórium (základné farby)
80 €
Korunká kompozitná – dlhodobé frézované provizórium (rozšírená farebná škála)
100 €
Celokeramická fazeta vo frontálnom úseku sánka, čeľusť
400 €
Marylandský mostík celokeramický
700 €
Inlay/onlay/overlay
Zákrok
Cena
Inlay kompozitná
180 €
Inlay keramická
250 €
Onlay, overlay kompozitná
250 €
Onlay, overlay keramická
380 €
Čiastočná snímacia náhrada
Zákrok
Cena
Parciálna náhrada s drôtenými sponami a výstužou
Od 300 €
Skeletová parciálna náhrada s liatymi sponami podľa rozsahu
Od 500 €
Skeletová náhrada
500 €
Zásuvný spoj
100 €
Jednostranný zásuvný spoj
310 €
Strmeň
190 €
Celková snímacia náhrada
Zákrok
Cena
Celková snímacia náhrada dočasná
200 €
Celková snímacia náhrada
420 €
Celková snímacia náhrada s transparentným podnebím
470 €
Celková snímacia náhrada na teleskopoch s kovovou výstužou
500 €
Celková snímacia náhrada na teleskopoch s výstužou peek/termoplast
700 €
Teleskop zliatina
200 €
Teleskop zirkón
300 €
ĎAĽŠIE protetické OŠETRENIA
Zákrok
Cena
Stiahnutie fixnej náhrady (každý pilier)
20 €
Cementovanie fixnej protetickej práce (každý pilier)
20 €
Opätovné cementovanie fixnej protetickej práce(každý pilier)
30 €
Wax up (1 člen)
10 €
Diagnostický „mock up“ pomocou silikónového kľúča (čeľusť)
60 €
Diagnostický „mock up“ pomocou transparentnej fólie (čeľusť)
100 €
Dočasná ochranná korunka zhotovená v ambulancii
15 €
Dočasná ochranná korunka zhotovená v laboratóriu
25 €
Provizórium s transparentnou fóliou
80 €
Medzerník
100 €
Imediátna protéza podľa rozsahu
od 200 €
Náhryzová dlaha proti bruxizmu, pri liečbe tmk
100 €
Použitie tvárového oblúka
30 €
Použitie tvárového oblúka s bočnými záhryzmi
50 €
Individuálna záhryzová šablóna/odtlačková lyžica (jedna čeľusť)
20 €
Odtlačky
Zákrok
Cena
Odtlačok na provizórium
10 €
Odtlačok alginátový
10 €
Odtlačok silikónový
35 €
Odtlačok permlastic
35 €
Odtlačok implantátov vrátane individuálnej lyžice
60 €
Úpravy/opravy protéz
Zákrok
Cena
Rebáza parciálnej/totálnej snímacej zubnej náhrady dočasná
40 €
Rebáza parciálnej snímacej zubnej náhrady
70 €
Rebáza totálnej protézy
100 €
Oprava protézy podľa rozsahu
Od 50 €

Penále

Zákrok
Cena
Penále za opakované nedodržanie termínu
70 €

Dentálna hygiena

Zákrok
Cena
Intenzívna dentálna hygiena – štandard (1h)
55 €
Intenzívna dentálna hygiena + air flow (1h)
75 €
Odstránenie zubného kameňa (sextant = 6 zubov)
15 €
Air flow (čistenie pieskovaním)
40 €

Parodontologické ošetrenie

Zákrok
Cena
Parodontologické sedenie a terapia parodontitídy – lekár (15min)
30 €
Terapia parodontitídy – dentálna hygienička (15min)
20 €
Výplach parodontálneho vačku dezinfekčným roztokom
5 €
Laboratórny mikrobiologický test pre pacientov s parodontitídou
160 €
Zatvorená kyretáž s aplikáciou protizápalových liekov (jeden zub)
25 €
Perioflow, subgingiválne čistenie pieskovaním (jeden zub)
30 €

Ošetrenie detí (do cca. 14 r. života)

Zákrok
Cena
Vstupné vyšetrenie, založenie karty, návrh liečebného plánu
20 €
Preventívna prehliadka
15 €
Trepanácia dočasného zubu
10 €
Ošetrenie dočasného zubu fotokompozit/skloionomér
40 €
Pulpotómia dočasného zubu s vložkou (kalciumhydoxid preparát)
25 €
Pulpotómia dočasného zubu s vložkou (mta preparát)
50 €
Pečatenie zubu jednoduché
40 €
Pečatenie zubu s rozšírením fisúr
50 €
Extrakcia mliečneho zubu jednoduchá
20 €
Extrakcia mliečneho zubu zložitá
30 €
Dentálna hygiena – štandard
50 €
Premedikácia detského pacienta
15 €

Stomatochirurgické ošetrenia

Zákrok
Cena
Extrakcia jednokoreňového zubu jednoduchá
40 €
Extrakcia jednokoreňového zubu zložitá
60 €
Extrakcia viackoreňového zubu jednoduchá
60 €
Extrakcia viackoreňového zubu zložitá
80 €
Extrakcia zubu múdrosti jednoduchá
80 €
Chirurgická extrakcia zubu múdrosti/zalomeného koreňa zuba
200 €
Extrakcia zubu a následná dostavba kosti vrátane augmentačného materiálu
250 €
Hemisekcia (odstránenie jedného koreňa viackoreňového zubu)
100 €
Socket preservation
50 €
Cystektómia vrátane histológie – podľa zložitosti
200-300 €
Resekcia koreňového hrotu piezo technikou s retrográdnym plnením
450 €
Sutúra (šitie) extrakčnej rany
15 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti
20€
Ošetrenie elektrokauterom – gingivektómia
10 €
Intraorálna incízia dentogénneho abszesu
40 €
Ošetrenie sliznice
5 €
Poextrakčné ošetrenie alveolitis
20 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, výmená drenu, odstránenie stehov
10 €
Ošetrenie oroantrálnej komunikácie mukoperiostálnym lalokom
100 €
Odstránenie fixatúr a membrány po augmentácii
50 €
Vestibuloplastika jednoduchá
150 €
Vestibuloplastika so štepom
250 €
Frenulektómia
100 €
Prekrytie recesu – podľa typu zákroku
150-200 €
Otvorená kyretáž – 1 zub
100 €
Otvorená kyretáž – 1 sextant
200 €

Protetické ošetrenia na implantátoch

Protetické práce na implantátoch
Zákrok
Cena
Nadstavba na implantát podľa druhu
150-300 €
Korunka na implantát vrátane nadstavby
550 €
Korunka – medzičlen (súčasť mostíka neseného na implantátoch)
300 €
Celková snímacia náhrada nesená na dvoch implantátoch s lokátormi
600 €
Celková snímacia náhrada nesená na implantátoch (liaty strmeň)
2000 €
Celková snímacia náhrada nesená na implantátoch (frézovaný strmeň)
2500 €
Fixný kompozitný mostík s kovovou konštrukciou okrem nadstavieb (12 zubov)
3500 €

Implantologické ošetrenia

Zákrok
Cena
Zavedenie implantátu ankylos 1ks
700 €
Odkrytie implantátu a zavedenie vhojovacieho valčeka
50 €
Vhojovací valček
30 €
Implantačná šablóna jednoduchá
75 €
Sinuslift otvorený (okrem augmentačného materiálu)
400 €
Sinuslift zatvorený (okrem augmentačného materiálu)
200 €
Augmentácia kosti podľa rozsahu (okrem augmentačného materiálu)
Od 200 €
Horizontálna augmentácia kosti „Ridge split“ 1 implantát (okrem augmentačného materiálu)
100 €
Horizontálna augmentácia kosti „Ridge split“ viac implantátov (okrem augmentačného materiálu)
200 €
Augmentačný a fixačný materiál Augmentačný materiál biooss 0,5g
120 €
Augmentačný materiál biooss 1g
220 €
Augmentačný materiál biooss 2g
330 €
Cytoplast membrána 12mmx24mm
50 €
Cytoplast membrána 25mmx30mm
80 €
Cytoplast membrána reinforced (vystužená)
200 €
Rezorbovateľná membrána geistlich bio-gide podľa veľkosti
Od 190 €
Vstrebateľná hemostatická sieťka
20 €
Skrutka na fixáciu membrány 1ks
25 €

Dokumentácia

Zákrok
Cena
Kópia zdravotnej dokumentácie vrátane manipulačného poplatku
7 €
Zhotovenie študijného modelu bez zaartikulovania
15 €
Zhotovenie študijného modelu so zaartikulovaním
30 €
Zhotovenie modelu na 3d tlačiarni (čeľust/sánka)
100 €
Kópia RTG snímok na CD, DVD, USB vrátane manipulačného poplatku
5 €
Vystavenie účtu za ošetrenie v anglickom alebo nemeckom jazyku (1 bloček)
5 €
Krátky administratívny úkon
5 €

Objednajte sa ešte dnes!

Objednate sa telefonicky v rámci našich otváracích hodín. Sme tu pre Vás.