Mikroskopická stomatológia

Posunte vaše zubné ošetrenie na výšší level: ošetrenie zubov pod dentálnym operačným mikroskopom.

Čo je mikroskopická stomatológia?

Cieľom mikroskopickej stomatológie je zvýšiť kvalitu a úspešnosť ošetrenia využitím optického zväčšenia za pomoci operačného mikroskopu. Dentálny operačný mikroskop nachádza svoje využitie v čoraz väčšom počte stomatologických a stomatochirurgických výkonov. Spektrum jeho vyžitia sa rozšírilo na záchovnú stomatológiu, endodonciu, dentoalveolárnu chirurgiu či protetiku. Výkony pod optickým zväčšením operačného mikroskopu sú presnejšie, čím sa dramaticky zvyšuje úspešnosť ošetrenia. My Vám ponúkame:

Používame profesionálne nástoje pre najvyššiu precíznosť

V modernej stomatológii sa postupne stáva práca pod optickým zväčšením nevyhnutnosťou. Lupové okuliare a najmä dentálny mikroskop, práve vďaka svojmu vysokému zväčšeniu a dokonalému osvetleniu pracovného poľa, otvárajú nové možnosti ošetrenia. Umožňujú precíznejšie prevedenie výkonov a prediktabilnejšie výsledky ošetrenia. Pôvodne nachádzal dentálny operačný mikroskop svoje využitie pri výkonoch spojených s ošetrením koreňových kanálikov a mikrochirurgie. Postupne však preniká do ďalších oblastí, akými sú odstránenie kazu a zhotovenie výplní, či príprava zubov (brúsenie) na protetické práce s dôrazom na ich precíznosť.

Záchrana poškodených zubov

Ak dôjde k poškodeniu zubu zubným kazom alebo úrazom, snažíme sa zub ošetriť s veľkým dôrazom na jeho funkciu, anatómiu a estetiku. Ak zubný kaz alebo zranenie zubu zasiahne jeho dreň („nerv“), ešte stále je možné zub zachrániť a udržať živý. Slúžia na to overené postupy a biokompatibilné materiály, ktoré telo veľmi dobre znáša.

Ak je už zubná dreň nezvratne poškodená, je nutné ošetriť koreňové kanáliky. Tie však predstavujú komplexný systém nervovocievnych zväzkov, ktorý má po anatomickej stránke najrozličnejšie tvary a je veľmi náročný na ošetrenie. Na tieto výkony sú potrebné moderné diagnostické prostriedky (CBCT na zhotovenie 3D snímok), dentálny operačný mikroskop, rôzne prístroje či nástroje, kvalitné materiály, ale najmä skúsený a vyškolený zubný lekár.

Ošetrenie mŕtvych zubov

Niekedy je potrebné opätovné ošetrenie už mŕtveho zubu, a to najmä vtedy, keď napriek koreňovej výplni zub spôsobuje problémy – bolesť, chronický zápal v okolí koreňa zuba.
Ak teda prvotné ošetrenie koreňových kanálikov zlyhalo a nebolo zhotovené pod mikroskopom, ešte stále je šanca, zub zachrániť.

Ďalšou prekážkou na ceste k úspechu je výstuž zuba koreňovými čapmi. Tieto je potrebné najskôr odstrániť.

Časová a finančná náročnosť

Ošetrenie koreňových kanálikov sa dá uskutočniť aj chirurgicky – z „opačnej“ strany zuba – od koreňa. Mikrochirurgicky sa dá hrot koreňa zuba odstrániť a vyplniť.

I v tejto oblasti Vám poskytujeme kvalitné ošetrenie na vysokej úrovni.

Ošetrenie je časovo a finančne náročné, no jeho úspešnosť je veľmi dôležitá.
Bez kvalitného ošetrenia systému koreňových kanálikov je zub bolestivý a prakticky nepoužiteľný na akékoľvek ďalšie plánované ošetrenie (výplň/plomba, protetické ošetrenie korunkou etc.).

Objednajte sa ešte dnes!

Objednate sa telefonicky v rámci našich otváracích hodín, radi Vám pomôžeme s čímkoľvek.