Parodontológia

Starostlivosť o a liečba ochorení závesného aparátu zubu. Základ zdravého chrupu.

Čo je parodontológia?

Parodontológia sa zameriava na parodont, čiže závesný apárat zubov. Diagnostikuje jeho ochorenia a následne ich systematicky lieči. Závesný aparát je tvorený ďasnom, kosťou, v ktorej je zub pevnený, ďalej povrchom koreňa zuba a tkanivami, ktorými je zub v kosti upevnený. Zdravý, respektíve stabilizovaný parodont je základným predpokladom ústneho zdravia. V rámci parodontológie Vám ponúkame:

Dôležitosť liečby ochorenia paradontu

Stavať má význam len na dobrých základoch. Tak aj v oblasti zubnej medicíny, závesný aparát zubu so všetkými jeho súčasťami tvorí základ zdravého chrupu. Ak trpí pacient ochorením parodontu, nepomôžu ani esteticky krásne výplne, korunky, mostíky, čiastočné protézy atď. Ochorenie parodontu ohrozuje i Vaše implantáty.

Záchrana poškodených zubov

S parodontológiou je úzko spojené ochorenie s názvom parodontitída. Ide o zápalové ochorenie závesného aparátu zubov, ktoré postupne vedie k jeho strate. Ak u Vás pretrváva parodontitída, stratíte postupne nielen Vaše zuby, ale i časť kosti, ktorou boli obklopené. Parodontitídou trpí veľká časť populácie. Poznáme viaceré jej formy. Toto ochorenie je doživotnou záležitosťou. Ochorenie a jeho následky sa dajú len zmierniť, či zastaviť. Úplna regeneráciu závesného aparátu zubu dnes ešte stále nie je možná.

Objednajte sa ešte dnes!

V rámci liečby parodontitídy a jej prevencie parodontológ úzko spolupracuje s dentálnymi hygieničkami. V našej ambulancii sa pridržiavame rokmi osvedčeného Viedenského parodontologického konceptu.