Cenník*

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

* Sme súkromná ambulancia zubného lekárstva a nemáme zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Naši pacienti si preto hradia všetky stomatologické výkony sami hneď po ošetrení, ak nie je dohodnuté inak.

* Každého nášho zákazníka vopred oboznámime s plánovaným ošetrením ako i s jeho, podľa možnosti presnou, či aspoň odhadovanou cenou. Nie vždy vieme predpovedať, či a ktoré z možných komplikácii počas ošetrenia nastanú. Ak liečebný plán vyžaduje viaceré návštevy, odhadneme cenu za ďalšie sedenie vopred. Písomné cenové ponuky pri komplexných liečebných plánoch vyhotovíme na vyžiadanie.

* Platobné podmienky: Ak nie je dohodnuté inak, pacient hradí poplatky bezprostredne po každom sedení. Pri protetických prácach je potrebné uhradiť zálohu vo výške 50% z odhadovanej sumy vopred. Uprednostňujeme platbu v hotovosti. Platba je možná i platobnou kartou.

* Naše ceny odrážajú nadštandard, ktorý našim pacientom poskytujeme: • vysoké nároky na kvalitu ošetrenia a hygienu • kvalitné dentálne materiály • moderné diagnostické a zobrazovacie technológie • neustále vzdelávanie sa doma i v zahraničí • neustále zveľaďovanie našich priestorov za účelom vytvorenia príjemného prostredia pre našich zákazníkov.

Všeobecné
Komplexné vstupné vyšetrenie, založenie karty, návrh liečebného plánu
od 30,00 €
Odborná konzultácia (15 min)
15,00 €
Odborná konzultácia implantologického riešenia (15 min)
20,00 €
Preventívna prehliadka - dospelý
20,00 €
RTG snímka intraorálna 1x
10,00 €
RTG snímka intraorálna 4x a viac
35,00 €
Panoramatická snímka
15,00 €
3D snímka (CBCT) malá (vrátane kópie na CD, DVD, USB)
75,00 €
3D snímka (CBCT) veľká (vrátane kópie na CD, DVD, USB)
100,00 €
Analýza panoramatického alebo intraorálneho snímku
10,00 €
Analýza CBCT snímku
20,00 €
Nasadenie kofferdamu (systém na zabezpečenie suchého pola / izoláciu)
15,00 €
Nasadenie kofferdamu - každý ďalší zub
3,00 €
Optragate ústny retraktor
8,00 €
Anestézia
Lokálna anestézia slizničná
3,00 €
Lokálna anestézia infiltračná/intraligamentárna
12,00 €
Zvodová anestézia
15,00 €
Premedikácia pacienta
15,00 €
Dokumentácia
Kópia zdravotnej dokumentácie vrátane manipulačného poplatku
7,00 €
Zhotovenie študijného modelu bez zaartikulovania
10,00 €
Zhotovenie študijného modelu so zaartikulovaním
20,00 €
Kópia RTG snímok na CD, DVD, USB vrátane manipulačného poplatku
5,00 €
Vystavenie účtu za ošetrenie v anglickom alebo nemeckom jazyku (1 str.)
5,00 €
Krátky administratívny úkon
5,00 €
Penále
Penále za opakované nedodržanie termínu
50,00 €
Záchovné stomatologické ošetrenie
Dočasná výplň zubu
jednoplôšková
20,00 €
dvojplôšková
25,00 €
trojplôšková
30,00 €
viacplôšková
35,00 €
Dočasná výplň zubu - Cavit
10,00 €
Fotokompozit, estetická výplň zubu
frontálne zuby - jednoplôšková
40,00 €
frontálne zuby - dvojplôšková
50,00 €
frontálne zuby - trojplôšková
60,00 €
frontálne zuby - viacplôšková
70,00 €
domodelovanie devastovaného frontálneho zubu (úraz/kaz)
90 - 120,00 €
priame fazetovanie frontálneho zubu
120,00 €
premoláre - jednoplôšková
40,00 €
premoláre - dvojplôšková
50,00 €
premoláre - trojplôšková
60,00 €
premoláre - viacplôšková
70,00 €
premoláre - rozsiahle domodelovanie korunky
80,00 €
moláre - jednoplôšková
50,00 €
moláre - dvojplôšková
60,00 €
moláre - trojplôšková
70,00 €
moláre - viacplôšková
80,00 €
moláre - rozsiahle domodelovanie korunky
90,00 €
Ošetrenie krčku zubu fotokompozitom - jednoduché
35,00 €
Ošetrenie krčku zubu fotokompozitom - zložité
50,00 €
Ďaľšie ošetrenia
Dostavba zubu pod protetickú prácu - front/premoláre
40,00 €
Dostavba zubu pod protetickú prácu - moláre
50,00 €
Parapulpálny čap
25,00 €
Neriame prekrytie zubnej drene pri hlbokom kaze (hydroxid vapenatý, 1 zub)
10,00 €
Priame prekrytie zubnej drene pri hlbokom kaze (hydroxid vapenatý, 1 zub)
15,00 €
Priame prekrytie zubnej drene MTA preparátom (Bioceramics)
35,00 €
Pulpotómia
15,00 €
Heal Ozone - ošetrenie citlivého zubu/krčku a impregnácia, liečba herpes simplex, ošetrenie hlbokého kazu pred zhotovením výplne
20,00 €
Heal Ozone ošetrenie začínajúceho kazu po zmeraní Diagnodentom (Aplikácia Heal Ozone-u 3x po 6-tich týždňoch)
70,00 €
Impregnácia jedného zubu (GC Tooth Mousse/Gluma Desensitizer)
4,00 €
Impregnácia celého chrupu (GC Tooth Mousse)
12,00 €
Ošetrenie citlivého krčku zubu floridovým lakom
10,00 €
Preleštenie výplne (každý zub)
5,00 €
Úprava oklúzie/artikulácie (každý zub)
7,00 €
Príplatok za použitie mikroskopu pri ošetrení (okrem endodontického ošetrenia) - každý zub
30,00 €
Retainer - dolný front (33-43)
60,00 €
Dlahovanie zubov - každý zub
10,00 €
Bielenie zubov
Domáce bielenie s individ. nosičom „komplet“
200,00 €
Intenzívne ambulantné bielenie s už zhotoveným nosičom
50,00 €
Vonkajšie bielenie ambulantné „komplet“, anestéta podľa potreby
270,00 €
Vonkajšie bielenie jedného zubu (1 opakovanie)
15,00 €
Vnútorné bielenie devitálneho zubu
35,00 €
Endodontické ošetrenie
Paliatívne endodontické ošetrenie
30,00 €
Extirpácia zubnej drene (1 kanálik)
10,00 €
Výmena medikamentóznej vložky - zub s jedným koreňovým kanálikom
25,00 €
Výmena medikamentóznej vložky - s viacerými koreňovými kanálikmi
35,00 €
Dezinfekcia koreňového kanálika Heal Ozone
10,00 €
Dezinfekcia koreňového kanálika trojkombinácia roztokov
10,00 €
Výplň jedného koreňového kanálika - Guttapercha čap
45,00 €
Výplň jedného koreňového kanálika pod mikroskopom - 3D obturácia
70,00 €
Odstránenie koreňovej výplne (jeden kanálik)
25,00 €
Odstránenie liateho/sklenného čapu
30,00 €
Dostavba zubu pred endodontickým ošetrením (Black I)
40,00 €
Použitie MTA-materiálu alebo biokeramiky pri endodontickom ošetrení
30,00 €
Dočasné uzatvorenie zubu počas endodontického ošetrenia kompozitom
10,00 €
Zavedenie sklenného koreňového čapu
40,00 €
Zavedenie sklenného koreňového čapu pod optickým zväčšením
60,00 €
Koreňový čap individuálny (zhotovený v laboratóriu)
60,00 €
Stomatochirurgické ošetrenia
Extrakcia jednokoreňového zubu jednoduchá
20,00 €
Extrakcia viackoreňového zubu jednoduchá
40,00 €
Extrakcia zubu zložitá (separácia korunky, koreňa, egalizácia alveolu)
60,00 €
Chirurgická extrakcia zubu múdrosti/zalomeného koreňa zuba
100,00 €
Extrakcia zubu a následná dostavba kosti vrátane augmentačného materiálu
250,00 €
Hemisekcia (odstránenie jendého koreňa viackoreňového zubu)
90,00 €
Socket preservation
40,00 €
Cystektómia vrátane histológie - podľa zložitosti
150-250 €
Resekcia koreňového hrotu piezo technikou s retrográdnym plnením
270,00 €
Sutúra (šitie) extrakčnej rany
12,00 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zubu múdrosti
20,00 €
Ošetrenie elektrokauterom - gingivektómia
5,00 €
Intraorálna incízia dentogénneho abszesu
20,00 €
Ošetrenie sliznice
5,00 €
Poextrakčné ošetrenie alveolitis
15,00 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie, výmená drenu, odstránenie stehov
10,00 €
Ošetrenie oroantrálnej komunikácie mukoperiostálnym lalokom
70,00 €
Odstránenie fixatúr a membrány po augmentácii
30,00 €
Vestibuloplastika jednoduchá
150,00 €
Vestibuloplastika so štepom
250,00 €
Frenulektómia
950,00 €
Prekrytie recesu – podľa typu zákroku
150-200 €
Otvorená kyretáž - 1 zub
100,00 €
Otvorená kyretáž - 1 sextant
200,00 €
Implantologické ošetrenia
Zavedenie implantátu Ankylos 1ks
600,00 €
Odkrytie implantátu a zavedenie vhojovacieho valčeka
50,00 €
Implantačná šablóna
45,00 €
Sinuslift otvorený (okrem augmentačného materiálu)
400,00 €
Sinuslift zatvorený (okrem augmentačného materiálu)
200,00 €
Augmentácia kosti podľa rozsahu (okrem augmentačného materiálu)
od 200,00€
Horizontálna augmentácia kosti "ridge split" 1 implantát (okrem augmentačného materiálu)
100,00€
Horizontálna augmentácia kosti "ridge split" viac implantátov (okrem augmentačného materiálu)
200,00 €
Augmentačný a fixačný materiál
Augmentačný materiál BioOss 0,5g
120,00 €
Augmentačný materiál BioOss 1g
220,00 €
Augmentačný materiál BioOss 2g
330,00 €
Cytoplast membrána 12mmx24mm
50,00 €
Cytoplast membrána 25mmx30mm
80,00 €
Cytoplast membrána reinforced (vystužená)
200,00 €
Rezorbovateľná membrána Geistlich Bio-Gide podľa veľkosti
od 190,00 €
Vstrebateľná hemostatická sieťka
20,00 €
Skrutka na fixáciu membrány 1ks
25,00 €
Protetické ošetrenia
Stiahnutie fixnej náhrady (každý pilier)
12,00 €
Cementovanie fixnej protetickej práce (každý pilier)
15,00 €
Opätovné cementovanie fixnej protetickej práce(každý pilier)
20,00 €
Wax up (1 člen)
8,00 €
Diagnostický „mock up“ pomocou silikónového kľúča (čeľusť)
60,00 €
Diagnostický „mock up“ pomocou transparentnej fólie (čeľusť)
100,00 €
Náhryzová dlaha mäkká
85,00 €
Náhryzová dlaha proti bruxizmu, pri liečbe TMK
100,00 €

Použitie tvárového oblúka

15,00 €

Použitie tvárového oblúka s bočnými záhryzmi

45,00 €

Individuálna záhryzová šablóna/odtlačková lyžica (jedna čeľusť)

15,00 €
Korunka
Korunka kovová celoplášťová
60,00 €
Korunka keramická - kovokeramika
280,00 €
Korunka keramická + margine
300,00 €
Korunka celokeramická sólo
400,00 €
Korunka zirkónová/zirkón+keramika
400,00 €
Korunká kompozitná - dlhodobé provizórium zhotovené v laboratóriu

70,00 €
Celokeramická fazeta vo frontálnom úseku sánka, čeľusť
400,00 €
Marylandský mostík celokeramický
600,00 €
Inlay/Onlay/Overlay
Inlay kompozitná
150,00 €
Inlay keramická
200,00 €
Onlay, Overlay kompozitná
200,00 €
Onlay, Overlay keramická
250,00 €
Dočasná ochranná korunka zhotovená v ambulancii
15,00 €
Dočasná ochranná korunka zhotovená v laboratóriu
25,00 €
Provizórium s transparentnou fóliou (medzerník)
80,00 €
Medzerník
90,00 €
Imediátna protéza podľa rozsahu
100-200 €
Čiastočná snímacia náhrada
Parciálna náhrada s drôtenými sponami a výstužou
od 300,00 €
Skeletová parciálna náhrada s liatymi sponami podľa rozsahu
od 500,00 €
Skeletová náhrada
300,00 €
Zásuvný spoj
100,00 €
Jednostranný zásuvný spoj
310,00 €
Strmeň
190,00 €
Celková snímacia náhrada
Celková snímacia náhrada
420,00 €
Celková snímacia náhrada s transparentným podnebím
470,00 €
Celková snímacia náhrada na teleskopoch s kovovou výstužou
500,00 €
Celková snímacia náhrada na teleskopoch s výstužou peek/termoplast
700,00 €
Teleskop zliatina
200,00 €
Teleskop zirkón
300,00 €
Odtlačky
Odtlačok na provizórium
10,00 €
Odtlačok alginátový
10,00 €
Odtlačok silikónový
25,00 €
Odtlačok Permlastic
25,00 €
Odtlačok implantátov vrátane individuálnej lyžice
50,00 €
Úpravy/opravy protéz
Rebáza parciálnej/totálnej snímacej zubnej náhrady dočasná
40,00 €
Rebáza parciálnej snímacej zubnej náhrady vrátane odtlačkov definitívna
70,00 €
Rebáza totálnej protézy vrátane odtlačkov
100,00 €
Oprava protézy podľa rozsahu
od 50,00 €
Protetické práce na implantátoch
Nadstavba na implantát podľa druhu
150-300 €
Korunka na implantát vrátane nadstavby
450,00 €
Korunka - medzičlen (súčasť mostíka neseného na implantátoch)
280,00 €
Celková snímacia náhrada nesená na implantátoch (liaty strmeň)
1500,00 €
Celková snímacia náhrada nesená na implantátoch (frézovaný strmeň)
2000,00 €
Fixný kompozitný mostík s kovovou konštrukciou okrem nadstavieb (12 zubov)
3500,00 €
Dentálna hygiena
Intenzívna dentálna hygiena - štandard (1h)
55,00 €
Intenzívna dentálna hygiena + Air Flow (1h)
75,00 €
Odstránenie zubného kameňa (sextant = 6 zubov)
15,00 €
Air Flow (čistenie pieskovaním)
40,00 €
Parodontológické ošetrenie
Parodontologické sedenie a terapia parodontitídy - lekár (15min)
30,00 €
Terapia parodontitídy - dentálna hygienička (15min)
15,00 €
Výplach parodontálneho vačku dezinfekčným roztokom
5,00 €
Laboratórny mikrobiologický test pre pacientov s parodontitídou
160,00 €
Zatvorená kyretáž s aplikáciou protizápalových liekov (jeden zub)
25,00 €
Perioflow, subgingiválne čistenie pieskovaním (jeden zub)
20,00 €
Ošetrenie detí (mliečny a zmiešaný chrup, najneskôr do 14 r. života)
Vstupné vyšetrenie, založenie karty, návrh liečebného plánu
20,00 €
Preventívna prehliadka
15,00 €
Trepanácia dočasného zubu
10,00 €
Ošetrenie dočasného zubu fotokompozit/skloionomér
35,00 €
Pulpotómia dočasného zubu s vložkou (kalciumhydoxid preparát)
25,00 €
Pulpotómia dočasného zubu s vložkou (MTA preparát)
35,00 €
Pečatenie zubu jednoduché
20,00 €
Pečatenie zubu jednoduché vrátane HealOzone
35,00 €
Pečatenie zubu s rozšírením fisúr
30,00 €
Extrakcia mliečneho zubu jednoduchá
20,00 €
Extrakcia mliečneho zubu zložitá
30,00 €
Dentálna hygiena - štandard
50,00 €
Premedikácia detského pacienta
15,00 €

* Cenník stomatologických výkonov platný od 01.06.2019. Všetky práva vyhradené.