doctor

Dr. med. dent., Dipl.-Inform. (FH) PETER Lehotský

zubný lekár, informatik

Zubný lekár s medzinárodným vzdelaním.

  • 2005 ukončenie štúdia informatiky na Hochschule für Technik und Wirtschaft Karlsruhe, Nemecko

  • 2014 ukončenie štúdia zubnej medicíny na Medizinische Universität Wien, Rakúsko

  • od 2015 zubný lekár v súkromnej ambulancii zubného lekárstva DELTA med s.r.o.

  • 2016 certifikát z dentoalveolárnej chirurgie

  • 2016 ukončenie Curriculum of Implantology certifikačnou skúškou pod záštitou Prof. Nentwiga z Univerzity vo Frankfurte