doctor

Bc. Kamila Benková

dentálna hygienička a zubná asistentka

Naša spoľahlivá dentálna hygienička a zubná asistentka so zmyslom pre detail.

  • 2008 ukončenie štúdia na SZŠ MS Svidník

  • 2011 ukončenie štúdia na PU v Prešove, Fakulta Zdravotníctva v odbore - Dentálna hygiena

  • Od 2011 Dentálna hygienička a zubná asistentka v súkromnej ambulancií zubného lekárstva DELTA med s.r.o.