doctor

Iveta Krchňáková

dentálna hygienička, vrchná sestra, recepčná

Naša skúsená dentálna hygienička, ktorej zraku nič neunikne. Ochotná recepčná, ktorá urobí vždy všetko preto, aby Vám vyšla v ústrety.

  • 1990 SZŠ Nedbalova, Bratislava

  • 1990 - 1998 staničná sestra na JIS v NsP Bezručova, Bratislava

  • 1994 - 1996 postgraduálne štúdium "Starostlivosť o dospelého chorého" v NsP Bezručova, Bratislava

  • od 1998 zubná sestra v súkromnej ambulancii zubného lekárstva DELTA med s.r.o.