Zrieknutie sa zodpovednosti

Posledná aktualizácia 22. februára 2021

Zrieknutie sa zodpovednosti WEBOVÝCH STRÁNOK

Informácie poskytované spoločnosťou DELTA med s.r.o. („My“, „nás“ alebo „náš“) na www.deltamed.sk („stránka“) je iba na všeobecné informačné účely. Všetky informácie na tomto serveri sú poskytované v dobrej viere, neposkytujeme však nijaké výslovné ani implicitné záruky ani záruky, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na serveri. ZA ŽIADNEHO OKOLNOSTI NEMÁME ZA VÁS ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA KAŽDÚ STRATU ALEBO POŠKODENIE AKÉHOKOLI DRUHU, KTORÉ SA NÁJDETE V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA STRÁNKY ALEBO SPOĽAHLIVOSTI NA ŽIADNE INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ NA STRÁNKE. VAŠE POUŽÍVANIE STRÁNKY A VAŠA SPOĽAHLIVOSŤ NA ŽIADNE INFORMÁCIE NA STRÁNKE JE VÝHRADNE NA VLASTNÉ RIZIKO.

Zrieknutie sa externých odkazov

Webové stránky môžu obsahovať (alebo vás prostredníctvom tejto stránky môžete posielať) odkazy na iné webové stránky alebo obsah patriaci tretím stranám alebo od nich pochádzajúci alebo odkazy na webové stránky a funkcie v banneroch alebo inej reklame. Takéto externé odkazy neskúmame, nesledujeme a nekontrolujeme ich správnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť ani úplnosť. NEZARUČUJEME, PODPORUJEME, NEZARUČUJEME ALEBO NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA PRESNOSŤ ALEBO SPOĽAHLIVOSŤ ŽIADNYCH INFORMÁCIÍ PONÚKANÝCH WEBMI TRETÍCH STRÁN SPOJENÝCH CEZ WEBOM ALEBO AKÝKOĽVEK WEBOM ALEBO FUNKCIOU SPOJENOU V ŽIADNOM ZÁKAZNÍKU ALEBO INOM REKLAME. NEBUDEME PARTNEROM ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÝ ZA MONITOROVANIE AKEJKOĽVEK TRANSAKCIE MEDZI VAMI A POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN.

ZRIEKNUTIE SA PODMIENOK NA ZODPOVEDANIE

Stránka môže obsahovať referencie používateľov našich produktov a / alebo služieb. Tieto referencie odrážajú skutočné skúsenosti a názory týchto používateľov. Skúsenosti sú však osobné pre týchto konkrétnych používateľov a nemusia byť nevyhnutne reprezentatívne pre všetkých používateľov našich produktov a / alebo služieb. Netvrdíme, a nemali by ste predpokladať, že všetci používatelia budú mať rovnaké skúsenosti. VAŠE JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY SA MÔŽU RIESIŤ.

Svedectvá na webe sú odosielané v rôznych formách, ako je text, zvuk alebo video, a pred zverejnením ich skontrolujeme. Na webe sa objavujú doslovne tak, ako ich uviedli používatelia, s výnimkou opravy gramatických alebo preklepových chýb. Niektoré posudky mohli byť kvôli stručnosti skrátené, ak úplné svedectvo obsahovalo externé informácie, ktoré nie sú pre širokú verejnosť relevantné.

Názory a názory obsiahnuté v posudkoch patria výhradne jednotlivému používateľovi a neodrážajú naše názory a názory. Nie sme prepojení s používateľmi, ktorí poskytujú posudky, a používateľom sa za ich posudky nevypláca ani nijako inak nekompenzuje.