service

Zubná protetika

Pevné alebo snímateľné zubné náhrady: korunky, mostíky, potézy.

featured image

Korunky a mostíky

V prípade, že je potrebné zrekonštruovať devastovaný zub, či stabilizovať mŕtvy zub po úspešnom ošetrení koreňových kanálikov, korunka je vhodným riešením. Ak treba nahradiť chýbajúce zuby, pričom ich susedné zuby sú zachované, je jednou z možností mostík. Existujú však špeciálne situácie, kedy mostíky neodporúčame. Sú nimi napr. rozsiahle mostíky v sánke, či veľké mostíky nahrádzajúce veľa chýbajúcich zubov (neprimeraný pomer chýbajúcich zubov a nosných zubov (pilierov). Korunky a mostíky nám zhotovuje náš zubný technik z materiálov keramika, kov, atď. Korunky, či mostíky môžu byť len z kovu, z keramiky a z kovu, či z čistej keramiky. Pri ich zhotovení dbáme na vynikajúcu estetiku.

Snímateľné čiastočné alebo celkové náhrady

Ak je potrebné nahradiť väčší počet zubov, či všetky (bezzubý pacient), jednou z možností sú práve snímateľné čiastočné alebo celkové náhrady. V dnešnej dobe sa používajú materály, či koncepty snímateľných náhrad, ktoré zaručujú mnohoročnú trvácnosť a akcepltovateľnú estetiku. Po zhotovení a odovzdaní pacientovi treba však protézky pravidelne kontrolovať. Zo začiatku častejšie, neskôr postačí raz ročne. I keď protézy pomerne dobre držia, pacient nemá ten komfort, ako keď má všetky zuby vlastné. Vnemy chuti, či citlivosť na záhryz sú obmedzené. Výhodou snímateľných náhrad oproti fixným (pevným) je jednoznačne jednoduchšia údržba, či hygiena zvyškového chrupu.

Náhrady nesené na implantátoch

Ďalšou možnosťou, ako nahradiť chýbajúce zuby sú implantáty. Implantáty nám nahrádzajú korene chýbajúcich zubov. Na tieto implantáty je potrebné zhotoviť korunkovú časť zubu. Protetické náhrady nesené implantátmi poznáme fixné (nedá sa opätovne sňať), podmienečne snímateľné (sňať ju môže len zubný lekár) alebo snímateľné (pacient si ju môže a pri pravidelnej ústnej hygiene musí sňať).